Zeer grote brand, opslagloods Almelo

Vanmorgen heeft een grote brand gewoed in een opslagloods aan de Buitenhavenweg in Almelo. De loods was ongeveer 30 bij 50 meter groot waarin bedrijfsafval was opgeslagen. De loods is dusdanig door de brand beschadigd dat deze als verloren kan worden beschouwd. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling wat zorgde voor stankoverlast. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Vanmorgen omstreeks 05.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een opslagloods aan de Buitenhavenweg in Almelo. Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om een brand in loods van ca 30 bij 50 meter waarin bedrijfsafval werd opgeslagen. De brandweer heeft vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers ingezet om de brand te bestrijden. De opslagloods is door de brand dusdanig beschadigd dat deze als verloren kan worden beschouwd. De brandweer gaf even na 09.00 uur het sein brandmeester, maar verwacht nog de hele dag bezig te zijn met bluswerkzaamheden.

De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. De brandweer heeft in de omgeving van de brand continu metingen verricht. Uit de metingen bleek dat er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen die gevaarlijk zijn voor mens en dier. Wel was er sprake van stankoverlast. De rook trok  over onbewoond gebied waardoor er verder geen gevolgen waren voor de omgeving.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is niet bekend.
Personeel van verschillende kazernes van Brandweer Twente zijn ingezet om de brand te bestrijden. Het gaat hier om ongeveer veertig brandweerlieden.