Wateroverlast & stormschades Twente

Wateroverlast en storm heeft op maandag 30 mei voor flinke overlast in Twente gezorgd. Brandweer Twente moest ongeveer 140 keer in actie komen. Bij de meeste incidenten ging het om wateroverlast, schade aan gebouwen en omgewaaide bomen. Tot op heden zijn bij de brandweer geen gevallen van persoonlijke ongelukken bekend.

Vanaf ongeveer 18.30 uur kreeg de brandweer veel meldingen van wateroverlast binnen voornamelijk uit de gemeente Enschede, maar ook uit omliggende gemeenten. De meest voorkomende meldingen waren wateroverlast, schade aan gebouwen en omgewaaide bomen die wegen  blokkeerden.

Tussen de verschillende hulpdiensten is er intensief samengewerkt om de incidenten goed af te kunnen handelen. Ook gemeenten, Waterschap en nutsbedrijven hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Voor zover bij de brandweer bekend, hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en is er alleen sprake van materiele schade. Brandweer Twente en overige instanties verwachten nog de hele avond bezig te zijn met de afhandeling van incidenten.

Schades in de openbare ruimte, zoals losliggende putdeksels, kunnen bij de eigen gemeente worden gemeld. (Bron brandweer Twente)