Onderzoek leidt tot verkeersveiligheidsmaatregelen op N36

Regio Twente en Rijkswaterstaat hebben het afgelopen jaar gezamenlijk een
onderzoek laten verrichten naar de verkeersveiligheid op de N36. Als gevolg
van dit onderzoek worden acht maatregelen uitgevoerd die de verkeers-
veiligheid verbeteren, o.a. het verlengen van de in- en uitvoegstroken.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor €5,6 miljoen
beschikbaar gesteld.

Eind 2012 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
toestemming gegeven voor een gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat
en Regio Twente naar de verkeersveiligheid op de N36. Het gaat om het
gedeelte van de N36 tussen de aansluiting met de A35 en de Witte Paal.
Dit onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een uitgebreide
inhoudelijke analyse van de weg. Het rapport concludeert dat er op de N36
diverse verkeersveiligheidsknelpunten zijn. Zo is de weg relatief smal en
zijn er korte in- en uitvoegstroken. In het rapport worden maatregelen
aangedragen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Vanuit het
landelijke programma Meer Veilig 3 is budget toegekend om 8 van deze
maatregelen uit te voeren.

De maatregelen die op de N36 uitgevoerd worden zijn:
Reconstructie en verbeteren visuele geleiding op de aansluiting A35/N36
Reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden en realisatie rijbaan-
scheiding ter hoogte van deze spoortunnel.
Reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Aadorp
Reconstructie en verlenging rijbaanscheiding bij aansluiting Almelo-Noord
Verlengen van uitvoegstrook bij aansluiting Vriezenveen.
Verlengen in en uitvoegstroken en plaatsen van rijbaanscheiding bij de
verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad.
Verlengen uitvoegstroken bij aansluiting Westerhaar.
Verlengen en reconstructie uitvoegstrook aansluiting Beerzerveld.
Het programma Meer Veilig 3 is een landelijk programma met het doel om
een verdere verbetering van de verkeersveiligheid op het rijkswegennet te
realiseren. Het afgelopen najaar zijn op de N36 reeds de invoegstroken van
aansluitingen Vriezenveen en Beerzerveld verlengd en is de geleiding
verbeterd in de bocht bij bedrijvenpark Twente. Eerder werden al de invoeg-
stroken bij Westerhaar verlengd, bermverharding aangebracht en de
markering aangepast. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om een
aantal kleine maatregelen mee te nemen in het regulier onderhoud dat voor
de komende jaren gepland staat.