Hulpdiensten druk met stormschades in Twente

Storm Doris heeft op donderdag 23 februari voor overlast in Twente gezorgd. Brandweer Twente moest ongeveer 100 keer in actie komen. Bij de meeste incidenten ging het om bomen en takken op de doorgaande weg. Er zijn enkele bomen op woningen gevallen. Er zijn geen gevallen van persoonlijke ongelukken bekend.

Vanaf ongeveer 16.30 uur kreeg de brandweer meldingen van stormschade binnen. De meest voorkomende meldingen waren omgewaaide bomen en takken die de wegen blokkeerden en schade aan gebouwen. De meeste meldingen waren afkomstig uit de gemeenten Hengelo en Enschede.

In Hengelo en Almelo zijn er bomen tegen of op de woning gevallen. De brandweer heeft deze verwijderd. De woningen hebben aanzienlijke schade opgelopen.

Een aantal incidenten zijn bijzonder. Zo is het gehele dakleer van een eetgelegenheid in de binnenstad van Enschede gewaaid. Korte tijd zijn uit voorzorg vier omliggende winkels ontruimd en tijdelijk gesloten. In Vriezenveen woedde korte tijd een schoorsteenbrand. De bewoner van de bungalow was minder zelfredzaam, een oplettende buur heeft hulp verleend.

Tussen de verschillende hulpdiensten is er intensief samengewerkt om de incidenten goed af te kunnen handelen. Ook gemeenten hebben hier een bijdrage aan geleverd door middel van bomenploegen en afzettingen.

Voor zover bij de brandweer bekend, hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en is (Bron brandweer Twente)