Gevaar voor natuurbrand blijft

In verband met de droogte in de natuur is vanaf 3 juli ‘Code Oranje’ in Overijssel van kracht geweest. Dit betekent dat in de regio’s Twente en IJsselland een verhoogd risico voor een natuurbrand was.  Met ingang van 6 juli is Code Oranje voor Overijssel ingetrokken en is Code Geel van kracht. De brandweer blijft benadrukken dat de kans op natuurbrand nog steeds aanwezig is en wijst op de verantwoordelijkheid van gebruikers van natuurgebieden. Hen wordt gevraagd geen risico’s te nemen.

Ten tijde van  ‘Code Oranje’ kan er geen gebruik meer worden gemaakt van verleende stookontheffingen.  Er mogen dus geen takken, landbouwafval en dergelijke verbrand worden. Vanaf 6 juli is Code Geel van kracht en mag er weer gebruik worden gemaakt van de verleende stookontheffingen.

Brandweer blijft alert
Ook de brandweer is extra alert en waakzaam op bos- en heidebranden. Op diverse punten worden metingen in de natuur verricht. Vanaf 6 juli geldt Code Geel en zal er geen luchtsurveillance meer plaatsvinden. Meer informatie over Code Geel en natuurbrand staat op www.natuurbrandrisico.nl.

De brandweer vraagt gebruikers van natuurgebieden om hulp. We dragen samen de verantwoordelijkheid om natuurbranden te voorkomen.  Informatie over veilig omgaan met open vuur staat op: www.brandweertwente.nl.