Disclaimer

Disclaimer

© Foto’s en informatie op deze website.

Op alle foto’s van deze internetpagina’s berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster / eigenaar van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Alwin Winkel eigenaar – www.awfoto.net .

Artikelen

Geplaatste artikelen, zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster, of overeen te komen met de werkelijkheid. Tevens is het zo dat de webmaster iedere aansprakelijkheid uitsluit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

overige

“Ik sta ongewenst op een foto. Mag je dit zomaar doen?”

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door mij worden vastgelegd op foto.

Uiteraard wil ik met de foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorg ik er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. Ik plaats in principe sowieso geen foto’s van slachtoffers. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zal ik deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat deze foto niet geplaatst wordt. Mensen die op de foto komen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

“Waarom worden foto’s van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?”

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Ik plaats foto’s van allerlei incidenten, branden en ongevallen die nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook soms ongevallen met dodelijke afloop. Ik probeer een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zoals de krant en het journaal. Ik kan me voorstellen dat de foto’s niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet